Годинава од 14-18 Октомври 2014 г на Технома саемот за техника еден од излагачите беше Видеосоник .

 

 

 
Web site contents Copyright Videosonik 2014, All rights reserved.

izraboteno od Videosonik